Ziarul Făclia: Nou plafon de 200.000 euro pentru deducerea dobânzilor şi a altor costuri ale îndatorării

ANAF precizeazăcă un contribuabil, plătitor de impozit pe profit, are dreptul să deducă într-o perioadă fiscală costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de B.N.R., valabil pentru ultima zi a trimestrului / anului fiscal, după caz.

Costurile excedentare ale îndatorării, care depăşesc plafonul de 200.000 euro, sunt deduse limitat în perioada fiscală în care sunt suportate, până la 10% din baza de calcul, stabilită conform unui algoritm de calcul. Costurile excedentare ale îndatorării care nu…citeste mai mult pe aici

Share this post

Post Comment